Gao Zhisheng

Gao Zhisheng (高智晟,born 1964) is a Chinese human rights attorney and dissident known for defending activists and religious minorities and documenting human rights abuses in China. Because...

Must Read

Yao Chen

Xu Jinglei

Xu Caihou

Zhenan Bao

Liu Chuanzhi